До уваги представників національно-культурних товариств!!!

До уваги представників національно-культурних товариств!!!

Громадське обговорення. В рамках реалізації проекту Ради Європи «Захист національних меншин, у тому числі ромів та мов меншин в Україні» до вашої уваги представляється  проект: “КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ”.

Свої зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати до 06.07.2020 на  адресу: nationalzpua@gmail.com

 

ПРОЕКТ “КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, УКРАЇНА” .

 

МІСІЯ

Збереження полікультурного та етнічного різноманіття Запорізького регіону, підтримка розвитку національної самосвідомості та самовираження та захисту прав національних меншин, сприяння більш повному задоволенню прав та потреб національних меншин;

Налагодження системного діалогу між національними меншинами та органами влади, подальше підвищення ефективності їх взаємодії;

Підвищення обізнаності працівників ОДА, РДА, ОТГ, широкої громадськості та,  безпосередньо, національних меншин,щодо державної та регіональної політики у сфері захисту прав національних меншин;

Залучення молоді, що належить до національних меншин, до діяльності в галузі збереження ідентичності етнічних спільнот регіону, збереження їх культурної, мовної та релігійної спадщини.

Активізація діяльності національних меншин у галузі захисту своїх інтересів, вдосконалення комунікаційних навичок.

ПОЛІТИКА

Спільною метою Запорізької обласної державної адміністрації (далі – ОДА) та національних меншин Запорізької області (далі – меншини чи національні меншини) – є стійке та справедливе майбутнє для людей, що належать до національних меншин, зокрема збереження та розвиток їхньої культурної, релігійної та мовної самобутності. Ця Комунікаційна стратегія  спрямована на розробку заходів у відповідь на висловлені потреби національних меншин шляхом прозорої та відкритої комунікації між меншинами та ОДА, а також між різними меншинами та їх організаціями.

Для ОДА (у межах її компетенції) Стратегія також передбачає забезпечення виконання міжнародних стандартів захисту прав людини (ООН, ЄСПЛ) та виконання зобов’язань, які держава Україна прийняла, ратифікувавши Рамкову конвенцію про захист національних меншин і Європейську хартію регіональних мов або мов меншин, зокрема дотримання рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи стосовно цих документів.

Для цього обласна державна адміністрація за підтримки Представництва Ради Європи в Україні створила нові технічні засоби у вигляді комунікаційної платформи, що є практичним засобом реалізації Стратегії. Платформа призначена для ефективної комунікації між обласною державною адміністрацією та громадськими організаціями, а також для представлення культурної, мовної та релігійної самобутності (ідентичності) та спадщини національних меншин регіону. Це дасть можливість швидко реагувати на нагальні проблеми й потенційні загрози та покращити взаємодію як з національними меншинами, так і між ними.

Адміністратором Комунікаційної платформи національних спільнот Запорізької області «БАГАТОНАЦІОНАЛЬНА СІМ’Я ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ» є Департамент культури, туризму, національностей та релігій ОДА відповідно до українського законодавства. Комунікаційна платформа дасть змогу підтримувати використання мов національних меншин, при цьому зберігаючи прозорість завдяки перекладу на українську мову.

Реалізація комунікаційної стратегії здійснюється з урахуванням Принципів формування та реалізації стратегії забезпечення ефективної комунікації між владою та етнічними громадами, розроблених експертами Офісу РЄ в Україні та викладених у додатку до цієї Стратегії .

ПЛАН ДІЙ

План дій для покращення комунікаційної стратегії зосереджується на співпраці з усіма громадським організаціями національних меншин, зокрема ромів, кримських татар, караїмів, болгар, німців, євреїв, поляків, вірмен, албанців та інших представників національних меншин.

На першому етапі впроваджується інтерактивна платформа, що забезпечує просте поширення інформації та повідомлень.

Цю платформу створено, щоб просувати:

 • знання про права й обов’язки щодо національних меншин згідно з українським та міжнародним законодавством;
 • консультування й надання інформації, що стосується національних меншин і актуальних питань у цій сфері;
 • постійний діалог між усіма зацікавленими сторонами, включаючи засоби масової інформації з питань національних меншин;
 • публічне висвітлення та загальне підвищення обізнаності про механізми підтримки національних меншин й ініціативи ОДА та інших державних органів та органів місцевого самоврядування;
 • публічне висвітлення й інформування щодо культурних, освітніх і різних соціальних заходів національних меншин та їх організацій, зокрема створення календаря заходів та анонсів заходів;
 • актуальні посилання на державні органи влади, неурядові установи й організації, що опікуються питаннями співпраці з національними меншинами;
 • місце для публікації новин.

Загальна інформація на платформі є доступною для перегляду. Інтерактивний контент є доступним зареєстрованим користувачам.

Департамент культури, туризму, національностей та релігій ОДА зобов’язується підтримувати роботу вказаних нижче функцій, щоб забезпечити корисність платформи.

 • Додавання й оновлення загальнодоступного контенту;
 • Додавання новин;
 • Налагодження та підтримання зв’язків (встановлення зв’язків);
 • Модерація інтерактивної панелі;
 • Підтримка контактів із зареєстрованими учасниками та надання зворотного зв’язку.

ВИМІРЮВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Застосування платформи буде постійно контролюватися. Результати моніторингу публікуються щорічно. Кожна громада повинна додавати щонайменше одну новину щомісяця протягом першого року роботи. (принаймні 15 національно-культурних товариств повинні публікувати щонайменше одну новину щомісяця)

Відвідуваність сайту відстежуватиметься для заохочення використання серед людей, що належать до всіх зацікавлених національних меншин. (кількість відвідувачів протягом перших трьох місяців початку роботи сайту повинна скласти не менше 100 осіб)

Обласна державна адміністрація щотижня публікуватиме щонайменше 2-3 актуальні інформації на Платформі, яка буде дублюватися на сторінці у Facebook та на сайті ОДА.

Для підвищення соціальної активності меншин, протягом першого року роботи буде проведено один тренінг за участі 25 громадських організацій національних меншин.

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ ТА ЇХНІ КОМПЕТЕНЦІЇ:

Усі зацікавлені сторони, а саме, органи влади та організації національних меншин беруть участь у забезпеченні діяльності Комунікаційної платформи, а також у реалізації Стратегії за сприяння міжнародних правозахисних організацій та ЗМІ. Діяльність платформи та реалізація стратегії здійснюються з урахуванням Принципів формування та реалізації Стратегії для забезпечення ефективної комунікації між владою та етнічними громадами, а також інших документів, що є додатками до цієї Стратегії.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ОРГАНИ

Стратегія діє на базі Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ОДА.

Відділ у справах релігій і національностей Управління міжнаціональних відносин Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ОДА виконуватиме роботу, пов’язану з проектом.

Два працівники Департаменту виділятимуть цьому проекту 25% відсотків свого часу.

Адміністратором Платформи й інших інформаційних каналів є начальник відділу у справах релігій і національностей Управління міжнаціональних відносин Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ОДА спільно з представником від громадянського суспільства.

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ

Неурядові громадські організації, що представляють національні меншини, співпрацюють з органами влади щодо функціонування платформи та реалізації Стратегії, зокрема:

– беруть участь в управлінні Комунікаційною платформою. Голова Асоціації національних меншин Запорізької області разом із адміністратором платформи – начальником відділу національностей та релігій управління міжнаціональних відносин Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ОДА забезпечує управління Платформою та іншими інформаційними каналами, пов’язаними зі Стратегією;

– беруть участь у поповненні відповідних розділів Платформи на прохання працівників обласної державної адміністрації, відповідальних за підтримку проекту;

– надають, за можливості, відповідну інформацію про повсякденне життя, актуальні питання у їхніх громадах, щоб заповнити відповідні розділи Платформи;

– беруть участь у спільних заходах, організованих обласною державною адміністрацією, пов’язаних з діяльністю Платформи, поповненням її розділів та реалізацією Стратегії в цілому;

– активно ініціюють кроки, необхідні для успішної реалізації Стратегії та, як наслідок, більш повного та всебічного забезпечення прав та потреб національних меншин;

– спілкуються та співпрацюють між собою, зокрема:

а) ведуть взаємний (горизонтальний) діалог з актуальних питань національних меншин щодо стану забезпечення їх прав;

б) діляться досвідом забезпечення прав, потреб та збереження самобутності національних меншин, збереження етнокультурного різноманіття регіону;

в) спільно розробляють пропозиції щодо поповнення відповідних розділів Платформи, обговорюючи актуальні питання в житті національних меншин.

Ця Стратегія має чотири додатки:

Додаток 1. Технічні умови.

Додаток 2. Принципи формування та реалізації стратегії забезпечення ефективної комунікації між владою та етнічними громадами.

Додаток 3. Рекомендація Комітету Міністрів (12.12.2018) державам-членам щодо застосування Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Текст за посиланням – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_014/stru#Stru

Додаток 4. Рекомендації Консультативного комітету з Рамкової конвенції про захист національних меншин, четвертий висновок щодо України, прийнятий 10.3.2017. текст за посиланням – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_055/stru2#Stru

Цю стратегію розробила Запорізька обласна державна адміністрація за сприяння Ради Європи в рамках проекту «Захист національних меншин, зокрема ромів, та мов національних меншин в Україні».